La vida submarina está plena de biodiversidad, Els mars i oceans són elements estretament relacionats amb la nostra supervivència. Són una important font d’aliment, medicines, biocombustibles i altres productes, i històricament han estat també una via fonamental per al comerç. A més, contribueixen a la descomposició molecular, redueixen la contaminació i els seus ecosistemes costaners actuen com a amortidors per reduir els danys causats per les tempestes. L’aigua que bevem, la pluja que fa que la collita tiri endavant, o fins i tot l’oxigen que respirem estan d’una manera o altra vinculats a ells.

Per si això no fos suficient, cal recordar que els oceans cobreixen les tres quartes parts del nostre planeta, i suposen el 97% de l’aigua present a la Terra, el que els atorga un paper fonamental en la nostra manera de vida. De fet, la pesca marina dóna feina directament o indirectament més de 200 milions de persones. Els oceans són considerats la major font de proteïnes del món. I actualment, més de 3 000 milions de persones depenen de la biodiversitat d’aquestes aigües per al seu manteniment. Com a conseqüència de tot això, treballar en favor d’un futur sostenible implica, necessàriament, garantir una gestió eficient de la vida submarina, tal com persegueix l’ODS 14. Parlem d’un hàbitat d’enorme riquesa, amb unes 200 000 espècies identificades, i possiblement milions a l’espera de ser descobertes, però en el que el nivell de residus és cada vegada més gran i les conseqüències econòmiques i ambientals, enormes.