CONTAMINANTS

La procedència dels contaminants que arriben als mars o ocens pot vindre de molts llocs, algunes de les principals formes de contaminació són:  Per gasos contaminants que arriben des de l’atmosfera, Per les clavegueres i canonades que aboquen els residus mar endins, encara que l’aigua que continguin hagi estat depurada  Pels rius que transporten aigües contaminades procedents d’indústries i aigües carregades de fertilitzants i plaguicides utilitzats per l’agricultura Per les centrals nuclears que utilitzen l’aigua per refrigerar els seus reactors.

L’aigua calenta quan arriba al mar pot modificar el cicle de vida dels organismes marins. A més, durant molts anys, s’han utilitzat els oceans com a abocadors dels bidons de residus nuclears .Per les operacions de neteja dels tancs de combustible dels petrolers en alta mar .Per accidents petrolers, que provoquen l’anomenada marea negra, que crea una capa sobre la superfície de l’aigua impedint que la llum del sol i els gasos penetrin, i fent que el plàncton no es pugui desenvolupar, la qual cosa afecta tota la cadena alimentària.

Tot això sense esmentar els efectes que té a les platges i a les costes, ni els danys als peixos i a les aus marines de la zona  Per residus sòlids, com plàstics i vidres, que arriben al mar i es poden dipositar al fons marí i a les costes.